E-shop s kvalitní kosmeceutikou na www.pavlinagiesel.wellu.eu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Poskytovatel (prodávající):

Pavlína Giesel, IČ: 60601949
Černilovská 15/4, Hradec Králové 500 03


Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní vztah mezi poskytovatelem služeb a prodávajícím produktů (služby uvedené na www.cellrenewalclinic.cz a kupujícím poskytovaných služeb nebo produktů).

Poskytovatel poskytuje kosmetické a masérské služby na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaných činnostem.

Objednáním konkrétního termínu ošetření nebo objednáním dárkového poukazu (osobně, telefonicky, emailem, sms) projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.


1.) OBJEDNÁNÍ, ZRUŠENÍ SLUŽEB A ZÁLOHY

 • Pro objednání je nutné si předem zarezervovat termín, a to buď osobně, telefonicky, emailem či skrze SMS.
 • Při rezervaci kupující sdělí své osobní údaje ( jméno, příjmení a telefonní číslo ) - tyto termíny nebudou poskytovány třetím osobám.
 • Při rezervaci bude kupující vyzván k odeslání zálohy na číslo bankovního účtu poskytovatele služeb, výše zálohy bude upřesněna dle typu úkonu - splatnost této zálohy je 1 hodina od objednání, jinak rezervace propadá.
 • V případě změny či zrušení termínu je nutné tuto změnu ohlásit nejpozději 48 hodin před smluveným termínem - v tomto případě bude záloha zaslána zpět na číslo účtu kupujícího nebo převedena k jinému sjednanému termínu.
 • V případě zrušení či nedostavění se na objednanou službu připadá výše zálohy poskytovateli jakožto storno poplatek.
 • Pokud se nedostavíte na proceduru doplnění řas, masáže či kosmetiku, při plánování náhradního termínu bude kupujícímu naúčtován poplatek dle typu úkonu, minimálně však ve výši 300,- Kč. U Nových klientů nebo u klientů, kteří nechodí pravidelně (v rozmezí 4-6 týdnů) můžeme žádat o zaplacení zálohy, na základě které bude rezervovaný sjednaný termín.
 • Dostavíte-li se na službu se zpožděním do 10 minut, bude tato služba zkrácena o tento čas.
 • Dostavíte-li se na službu se zpožděním více jak 10 minut, poskytovatel má právo odmítnout provedení služby a naúčtovat si storno poplatek - výše tohoto poplatku bude upřesněna dle typu úkonu.

2.) ODMÍTNUTÍ SLUŽEB

 • Dále má poskytovatel právo odmítnout kupujícího v těchto případech:
  • kupující trpí kontraindikacemi
  • kupující se dostaví se zdravotními problémy
  • kupující se bude chovat nevhodně
  • kupující se dostaví v nevyhovujícím hygienickém stavu
  • kupující se dostaví na ošetření v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
  • kupující odmítne vyplnit/podepsat potřebné dokumenty před provedením procedury (informovaný souhlas a jiné)

3.) OSOBNÍ VĚCI

 • Poskytovatel nenese odpovědnost za případně ztráty osobních věcí a cenností kupujícího před, během i po ošetření v prostorách provozovny.
 • Pokud kupující nosí kontaktní čočky a nemůže si jej před provedením ošetření vyjmout, poskytovatel nenese odpovědnost v případě jejich poškození.

4.) CENÍK

 • Platný a aktuální ceník všech služeb je k nahlédnutí v provozovně a na webových stránkách.
 • Ceny se mohou lišit dle výjimečných případů ( např. zrušení, posunutí termínu a další).
 • Vytvořením objednávky kupující souhlasí s cenami a po provedení služby je povinen tuto částku uhradit poskytovateli.

5.) DÁRKOVÉ POUKAZY

 • Délku platnosti vždy určuje provozovatel - je uvedeno na poukazu.
 • Výši poukazu a druh služby určuje kupující a uvádí se na poukaz.
 • Po zakoupení poukazu nelze poukaz vrátit či vyměnit za hotovost.
 • Pokud se poukaz vztahuje na více služeb či návštěv, je možné jej vyčerpat pouze v průběhu jeho platnosti.
 • Pokud cena ošetření přesáhne hodnotu poukazu, kupující je povinen tento rozdíl doplatit poskytovateli ihned na místě.
 • Při nevyčerpání celé částky se peníze nevrací, lze je využít při další návštěvě v době platnosti poukazu.
 • V případě nedodržení termínu bez předešlé omluvy výše poukazu dle zvoleného ošetření propadá.

6.) REKLAMACE SLUŽEB

 • Při reklamaci prodloužených řas musí kupující bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit nejpozději do tří dnů od provedení služby, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele. Reklamace se podává po osobní návštěvě písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po kupujícím.
 • Při reklamaci služeb ostatních (kosmetické ošetření pleti, lash lifting, laminace obočí, masáže..) je nutné tyto pochybnosti sdělit bezodkladně po provedení procedury.

Tyto podmínky jsou platné od 1.10.2022